Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie sporządzania "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata  2026 – 2029" oraz zgłaszania uwagi i wniosków

176

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie sporządzania “Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata  2026 – 2029” oraz zgłaszania uwagi i wniosków