Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 – 2029

1193

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 – 2029