Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym WA.ZUZ.6.4210.554.2021.AZ

744

Informacja o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
– wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce o nr ew. 113/3 obręb 0019 Józefosław, gmina Piaseczno,
odprowadzenie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych dwóch…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym WA.ZUZ.6.4210.554.2021.AZ