Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.196.2022.KK

112

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów DN 200 kanalizacji deszczowej odprowadzającej podczyszczone i zretencjonowane wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego dróg gminnych ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie w ramach inwestycji pn. “Rozbudowa dróg…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.196.2022.KK