Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4210.73.2024.KK

83

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na tymczasowe odprowadzanie wód z wykopów budowlanych podczas budowy budynku handlowo-usługowego w Głoskowie na działkach nr 65/4, 65/5, 547/2 z obrębu 0010 Głosków do rowu przydrożnego na działce nr 388/1 z obrębu 0010 Głosków oraz na wykonanie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4210.73.2024.KK