Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.157.2023.AW

212

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na ścieki bytowe oraz na gromadzenie ścieków bytowych na działce o nr ew. 274, obręb Siedliska, gmina…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.157.2023.AW