Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.180.2021.MSK

62

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego na terenie dz.ew.nr 1176/1 oraz 1176/3 w m. Zalesie Górne gm. Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.180.2021.MSK