Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.30.2023.AL

181

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń metodą bezwykopową rzeki Głoskówki, Kanału Złotokłos oraz cieku bez nazwy.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.30.2023.AL