Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2021.ST

147

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci elektroenergetycznej pod dnem cieku Złotokłos nr ew. 334 i 336 obręb Złotokłos, gmina Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2021.ST