Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.392.2022.TW

309

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie z myjni samochodowej przy ul. Puławskiej 42e w Piasecznie. Treść…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.392.2022.TW