Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.401.2021.MSK

148

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na lokalizację w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dz. nr 201/9 oraz 91/12 w Siedliskach, gm. Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.401.2021.MSK