Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.417.2022.BP

146

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnej na działce nr ew. 95/3 obręb Jastrzębie. Informacja dostępna pod nr tel 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.417.2022.BP