Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.488.2023.AZ

163

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na działce o nr ew. 96/12 obręb 0018 Jesówka, gmina Piaseczno, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i ujęciu otwartego koryta rowu w rurociąg.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.488.2023.AZ