Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW

306

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 marca 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS, przeniesionego decyzją o znaku: WA.ZUZ.4211.25.AL z dnia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.60.2023.AW