Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL

265

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Likwidację przekroczenia napowietrznego rzeki jeziorki gazociągiem DN400 w rurze osłonowej DN600 na dz. nr 17 obręb Pólko PGR (141804_5.0031), gm. Piaseczno – gm.wiejska oraz dz. nr 4, obręb 28 (141804_4.0028), gm. Piaseczno – miasto,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL