Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.678.2022.TW

413

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Hoya Lens Poland Sp. z o.o. na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzacych z działalności Zakładu, tj. z obróbki…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.678.2022.TW