Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.708.2022.MSK

116

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ewid. 173/38 oraz 173/74 obręb Głosków, gm. Piaseczno, powiat piaseczyński.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.708.2022.MSK