Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.797.2023.MWL

232

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód powierzchniowych z rz. Jeziorki i cieku Dopływu spod Lesznowoli oraz zrzut wód do niniejszych odbiorników. Urządzenia do poboru i zrzutu wód wód zlokalizowane będą w miejscu przekroczenia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.797.2023.MWL