Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.848.2022.AZ

231

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego w pasie drogowym ulicy Słonecznej w Baszkówce, na działkach o nr ew. 24/27, 25/53 obręb 0003 Baszkówka, gmina Piaseczno, w postaci otwartego koryta o przekroju trapezowym oraz rurociągu z…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.848.2022.AZ