Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.869.2022.MSK

957

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego nr 32 na działce 32 ewid. nr 187/22 obręb 0035 Siedliska, gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.869.2022.MSK