Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW

335

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego RAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2020 r. o znaku: WA.ZUZ.6.4210.687.2020.TW na wykonanie urządzenia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW