Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ

478

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
– likwidację rowu przydrożnego na działce o nr ew. 58/7 obręb 0025 Mieszkowo, gmina Piaseczno oraz drenowania na działkach o nr ew. 59, 61/2, 100, 61/3, 63/6, 63/4 obręb Mieszkowo, gmina Piaseczno,
– wykonanie dwóch rowów przydrożnych z…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ