Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.33.2024.AW

127

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu nr 32 na działkach o nr ew. 191/5, 191/6, 192/2, 192/3, 202/12, 204/2, 2043/6 i 204/11 obręb 0035 Siedliska, gmina Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.33.2024.AW