Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.35.2024.AW.

84

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Jeziorki nowych obiektów budowlanych, tj. ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz ze zbiornikami na nieczystości na terenie działek nr ew. 192/2, 204/2, 205/2, 204/6 i…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.35.2024.AW.