Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.351.2024

98

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącej studni nr 1KB zlokalizowanej na działce o nr ew. 161/6 obręb Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.351.2024