Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.59.2024.PO

101

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na działkach o nr ewid. 394/2 i 500 obręb Głosków, gmina Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.59.2024.PO