Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

42

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Siedliska. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego