Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK

376

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu na działkach ewid. nr 166/2, 166/4, 167/17, 167/18, 167/21, 167/22, 167/23 obręb 0015 Henryków Urocze, gm. Piaseczno, obręb piaseczyński, województwo mazowieckie oraz na usługę wodną, tj, trwałe…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.518.2022.MSK