Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.17.1.2019.MKR – wyłożenie MPZP Julianów Północny

108

Piaseczno, 16.09.2021 r.
UiA.6721.17.1.2019.MK
OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny
Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.17.1.2019.MKR – wyłożenie MPZP Julianów Północny