Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.56.1.2015.MKR – wyłożenie do pub. wglądu MPZP Jazgarzew i Wólka Pęch.

297

2022-01-05
UiA.6721.56.1.2015.MKR   
 
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I
 
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.56.1.2015.MKR – wyłożenie do pub. wglądu MPZP Jazgarzew i Wólka Pęch.