Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW – wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka – etap I

169

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
27 września 2023 r.
UiA.6721.9.1.2021.AW
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2023…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW – wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka – etap I