Obwieszczenie OŚR.6220.14.2021.PG

597

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków na cele warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 9/17 i 9/20 przy ul. Technicznej w Piasecznie

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.14.2021.PG