Obwieszczenie OŚR.6220.15.2022.PG

315

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Bobrowiec I” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/27 obręb; 0005 Bobrowiec położonej w miejscowości Bobrowiec

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.15.2022.PG