Obwieszczenie OŚR.6220.15.2022

328

zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Bobrowiec I” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/27 obręb; 0005 Bobrowiec położonej w miejscowości Bobrowiec.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.15.2022