Obwieszczenie OŚR.6220.18.2021

277

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr PIA4490B zlokalizowanej na działce nr ew. 643/3 w miejscowości Złotokłos

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.18.2021