Obwieszczenie OŚR.6220.24.2020.ŁM

331

zawiadamiające Strony, że w dniu 01.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 8+445,00 do km 10+940,00 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.24.2020.ŁM