Obwieszczenie OŚR.6220.5.2023

298

obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.5.2023