Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020

373

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020