Obwieszczenie OŚR.6220.9.2022.PG

296

zawiadamiam, postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej projektowaną drogę nad trasą S-7 z rondem na skrzyżowaniu ulic Jemioły i Karolińskiej w Mieszkowie i Woli Gołkowskiej (Traktowa) na terenie gminy Piaseczno zostało zakończone

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.9.2022.PG