Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.6.2021.KL o ponownym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot.: budowy i rozbudowy dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej

261

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.6.2021.KL o ponownym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot.: budowy i rozbudowy dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej