Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego nr ARB.6740.1.7.2019.IP o wydaniu decyzji nr 3/2020 z dnia 16.03.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa-ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

319

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego nr ARB.6740.1.7.2019.IP o wydaniu decyzji nr 3/2020 z dnia 16.03.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa-ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.