Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego nr ARB.6740.1.9.2019.KS o wydaniu decyzji nr 24/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: ulicy Berberysowej, Irysów i Astrów wraz z łącznikiem do ulicy Irysów w Piasecznie.

549

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego nr ARB.6740.1.9.2019.KS o wydaniu decyzji nr 24/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: ulicy Berberysowej, Irysów i Astrów wraz z łącznikiem do ulicy Irysów w Piasecznie.