Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB. 6740.1.23.2019.KS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Geodetów i ulicy Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle.

412

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB. 6740.1.23.2019.KS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Geodetów i ulicy Energetycznej w Piasecznie, Józefosławiu i Mysiadle wraz z budową odcinka drogi gminnej – ul. 9KDL w Mysiadle.