Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB.6740.1.31.2019.KS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi gminnej : ulicy Energetycznej w Piasecznie na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House Outlet Center do ul. Rubinowej.

480

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB.6740.1.31.2019.KS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi gminnej : ulicy Energetycznej w Piasecznie na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House Outlet Center do ul. Rubinowej.