Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB.6740.18.2020.IP o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W.

1894

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o nr ARB.6740.18.2020.IP o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W.