Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych KDL, 4 KD-D oraz ul. Zimowej w ramach zamierzenia budowlanego: „ Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie”

218

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa dróg gminnych KDL, 4 KD-D oraz ul. Zimowej w ramach zamierzenia budowlanego: „ Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie”