Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki – ul. Dworska”.

305

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki – ul. Dworska”.