Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79”

285

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79”