Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej- ul. Szklarniowej w miejscowości Mieszkowo na odcinku od skrzyżowania ulic Malinowej/Ustronie do drogi ekspresowej S7

167

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej- ul. Szklarniowej w miejscowości Mieszkowo na odcinku od skrzyżowania ulic Malinowej/Ustronie do drogi ekspresowej S7