Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 34/2023 ( ARB.6740.1.12.2023.KMo) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 1 KDL w Piasecznie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2866W- ul.Przesmyckiego

426

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 34/2023 ( ARB.6740.1.12.2023.KMo) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 1 KDL w Piasecznie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2866W- ul.Przesmyckiego